كل عناوين نوشته هاي ( آرشيو شده ) Nasrin Mohebbian

Nasrin Mohebbian
[ شناسنامه ]
آقا يوسف ...... چهارشنبه 90/5/5
A fish Called Vanda ...... دوشنبه 90/5/3
قهوه تلخ ...... يكشنبه 90/5/2
Horse feather ...... چهارشنبه 90/4/22
In Bruges ...... دوشنبه 90/4/20
Dear John ...... شنبه 90/4/18
فرياد ...... چهارشنبه 90/4/15
Magnolia ...... پنج شنبه 90/4/9
دايره زنگي ...... سه شنبه 90/3/31
جايي ديگر ...... دوشنبه 90/3/30
Eastern Promises ...... جمعه 90/3/27
Agora ...... چهارشنبه 90/3/25
نوستالژيا -تاركوفسكي ...... شنبه 90/3/21
ماهي ها عاشق مي شوند ...... سه شنبه 90/3/17
شبهاي روشن ...... سه شنبه 90/3/17
   1   2   3   4   5   >>   >
  ==>   ليست غير آرشيوي ها